Verhuizing TST-materialen

Vanaf april 2016 zijn de digitale taalmaterialen van de TST-Centrale niet langer ondergebracht bij de Nederlandse Taalunie, maar bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Lees meer...

TST-materialen naar Instituut voor de Nederlandse Taal

Vanaf april 2016 zijn de digitale taalmaterialen van de TST-Centrale niet langer ondergebracht bij de Nederlandse Taalunie. De materialen zijn overgedragen aan het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Let op: de TST-materialen kunnen voorlopig nog via deze website geraadpleegd en besteld worden. Het beheer en de licentieafhandeling verlopen dan niet meer via de TST-Centrale, maar via het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft eind 2014 beslist het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden zich om te laten vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse Taal. De transitie van het INL naar het vernieuwde instituut is begin 2016 gestart en wordt in de loop van dit jaar afgerond. Het instituut zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Het Instituut voor de Nederlandse Taal staat in voor het aanmaken, archiveren en onderhouden van corpora, lexica, woordenboeken en grammatica’s voor het Nederlands, en levert daarmee noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van de Nederlandse taal.

De Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale), die verantwoordelijk is voor het beheer, het onderhoud en de distributie van digitale Nederlandstalige materialen, is een initiatief van de Taalunie. Doordat de Taalunie zich in de toekomst meer wil toeleggen op haar beleidsmatige kerntaken, is het noodzakelijk een aantal uitvoerende activiteiten van de TST-Centrale over te dragen aan andere partijen. De bronnen en materialen van de TST-Centrale worden daarom aan het Instituut voor de Nederlandse Taal overgedragen en zullen daar in samenhang met de eigen bronnen en materialen worden beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen de materialen van de TST-Centrale ook aansluiting vinden bij internationale infrastructuren zoals CLARIN/CLARIAH. De beleidsmatige makel- en schakelfunctie van de TST-Centrale is inmiddels in de reguliere werkzaamheden van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie geïntegreerd.

Voor het beheer en onderhoud van de materialen van de TST-Centrale heeft de Taalunie de voorbije jaren tot tevredenheid samengewerkt met het Australische bedrijf Appen (http://www.appen.com). Omwille van de overdracht van de TST-materialen wordt deze samenwerking nu stopgezet.

Doordat de materialen en activiteiten van de TST-Centrale opgenomen worden binnen de structuren en werking van het Instituut voor de Nederlandse Taal en de Taalunie, zal de naam TST-Centrale op termijn ook verdwijnen.