Categorieën
Corpora & lexica

Corpus Oudnederlands

Het Corpus Oudnederlands is een verzameling van al het bekende Nederlandse woordmateriaal uit de periode 475-1200. Het bestaat uit drie grote teksten (Wachtendonkse Psalmen, Leidse Willeram, Mittelfränkische Reimbibel) en een aantal kleinere teksten, fragmenten, losse woorden en plaatsnamen. Het corpus is taalkundig verrijkt met woordsoort en lemma, en is gebruikt als bronnenmateriaal voor het Oudnederlands Woordenboek (ONW).

English version

Corpus of Old Dutch

The Corpus of Old Dutch is the collection of all texts in Old Dutch that served as source material for the Dictionary of Old Dutch (ONW). The texts originate from the period between 475 and 1200.

The texts in Old Dutch that Maurits Gysseling had collected and transcribed formed the basis of this collection. They have been supplemented with texts like the Mittelfränkische Reimbibel, glosses like the Malbergse glossen to the Lex Salica, and anthroponymic and toponymic material. The corpus has been annotated with word classes and lemmas. The annotation of the entire corpus has been manually verified.

What is Old Dutch

Old Dutch is the collective term for several related dialects that – just like Old English, Old Frisian, Old Saxon, and Old High German – developed out of West Germanic around the beginning of the fifth century. It was spoken in an area that does not entirely correspond with the current Dutch-speaking region.

Differentiating between Old Dutch, Old Saxon, and Old Frisian is sometimes difficult. The editors of the Dictionary of Old Dutch, who were responsible for the compilation of the corpus, applied a liberal admission policy. Nevertheless, not all texts from Gysseling’s original Old Dutch collection were incorporated into the corpus. One example is the Heliand, a poem that was left out because it was written in Old Saxon.


Applications/products

Further reading

Het Corpus Oudnederlands is de verzameling van alle Oudnederlandse teksten die als bronnenmateriaal zijn gebruikt voor het Oudnederlands Woordenboek (ONW). Het materiaal is afkomstig uit de periode 475-1200.

Het uitgangspunt voor de materiaalverzameling waren de Oudnederlandse teksten die de Gentse taalkundige Maurits Gysseling had verzameld en getranscribeerd. Dat is aangevuld met teksten als de Mittelfränkische Reimbibel, glossen zoals de Malbergse glossen bij de Lex Salica en namen van personen en plaatsen. Het corpus is taalkundig verrijkt met woordsoort en lemma. De annotatie is handmatig nagekeken voor het hele corpus.

Wat is Oudnederlands?

Het Oudnederlands is de verzamelnaam voor een aantal verwante dialecten die – net als het Oudengels, het Oudfries, het Oudsaksisch en het Oudhoogduits – rond het begin van de vijfde eeuw zijn ontstaan uit het West-Germaans. Het werd gesproken in een gebied dat niet helemaal samenvalt met het huidige Nederlandstalige gebied.

De afgrenzing tussen Oudnederlands, Oudsaksisch en Oudfries is soms lastig te maken. De redactie van het Oudnederlands Woordenboek (ONW), die verantwoordelijk was voor de samenstelling van het corpus, heeft een ruim opnamebeleid gehanteerd. Toch zijn niet alle teksten uit de oorspronkelijke Oudnederlandse tekstverzameling van Gysseling in het corpus opgenomen, zoals het gedicht de Heliand, omdat die tekst Oudsaksisch is.


Applicaties/producten

Meer lezen