Het

Het Corpus Gesproken Nederlands - The Spoken Dutch Corpus

De informatie op deze website is voortgekomen uit het Vlaams-Nederlandse project Corpus Gesproken Nederlands (CGN) dat in de periode 1998-2003 werd uitgevoerd. De website bevat de documentatie, zoals die in januari 2006 in versie 2.0 van het CGN beschikbaar was.

Lees hier verder.
Switch to English 

© Copyright maart 2004, 2006 Nederlandse Taalunie.
Niets van deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Taalunie.