Profielpagina

LinkedIn
Drs. Thomas Haga
Junior taalkundige

Thomas Haga studeerde taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. De focus van zijn bachelor lag op de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. In zijn master heeft hij een jaar stage gelopen bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), waarbij hij zich met name beziggehouden heeft met het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Het afstudeeronderzoek van zijn onderzoeksmaster taalwetenschap ging over de eigenschappen en distributie van wrijfklanken (fricatieven) in Germaanse talen.

Sinds 2019 is hij junior taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Hij houdt zich vooral bezig met de taalkundige verrijking van Nederlandse teksten uit diverse corpora in het kader van het NWO-project CLARIAH+. Hierbij heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN), waarbij de voor het Nederlands relevante tagsets met elkaar vergeleken en geanalyseerd zijn om één tagset te hebben die toepasbaar is op alle eeuwen Nederlands. Daarnaast houdt Thomas zich bezig met een project voor het ANW waarbij alle verbindingen en spreekwoorden een eigen woordenboekingang krijgen. Ook werkt hij aan Hilex, een computationeel lexicon van het historische Nederlands.